006-o0s-pohri.jpg

Jokaista naulalevyrakennetta varten tehdään rakennesuunnitelma, jossa huomioidaan paikkakuntakohtaiset lumikuormat, tuentavaihtoehdot ja muut tapauskohtaiset ristikkoon kohdistuvat rasitukset. Rakennesuunnitelmat toimitetaan aina asiakkaalle viimeistään ristikkotoimituksen yhteydessä.

Kattoristikoissamme käytämme lujuuslajiteltua puutavaraa, jonka paksuus on 42 mm tai 48 mm, leveys määräytyy rakennesuunnitelman mukaisesti. Jänneväliltään yli 18 m:n ristikot valmistetaan aina 48 mm puulla. Naulalevyt ovat Suomen olosuhteisiin hyväksyttyjä sinkittyjä naulalevyjä. Mikäli rakenne on alttiina syövyttäville kaasuille, naulalevyjen tulee olla haponkestävät. Tästä tulee mainita tarjouspyynnön yhteydessä.


Ristikkotoimituksen yhteydessä saat aina ristikoiden rakennesuunnitelmat sekä yksityiskohtaiset asennus ja käsittelyohjeet.

Näin varmistamme, että asennustyön laatu on paras mahdollinen.

006-bvr-dsc01055.jpg