Tietoa nurjahdustuennoista

Mitä tarkoittaa nurjahdustuenta?

kuva0014.jpg

Kattoristikossa katolle tulevat kuormat (lumi, katemateriaali, lämmöneriste + muut rakenteet) johdetaan ristikon sauvojen ja paarteiden avulla kantaville seinille. Tästä johtuen ristikon puuosissa on joko puristus- tai vetovoimaa. Ristikkoa kuormitettaessa tiettyihin ristikon puristussauvoihin voi muodostua niin suuri puristusvoima, että sauvan oma jäykkyys ei riitä estämään nurjahtamista. Tämän vuoksi kyseinen sauva tarvitsee nurjahdustuennan. Nurjahdustuennalla tarkoitetaan kattoristikon tiettyjen yksittäisten puristussauvojen tukemista siten, etteivät ne pääse nurjahtamaan sauvan sisäisen puristusvoiman johdosta.

kuva0017.jpgMistä tiedän mikä ristikon sauva vaatii nurjahdustuennan?

Nurjahdustuettavat sauvat on osoitettu kattoristikon rakennesuunnitelmassa. Tämän lisäksi nurjahdustuennan vaativat sauvat on merkitty tehtaalla tekstillä "Huom! Nurjahdustuettava sauva!". Lähtökohtaisesti nurjahdustuennan tarve pyritään minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa kasvattamalla puristussauvojen dimensiota. Tästä johtuen kaikissa ristikoissa (etenkin lyhyillä jänneväleillä) nurjahdustuettavia sauvoja ei välttämättä ole. Ohjeet nurjahdustuennan tekemiseen toimitetaan ristikoiden mukana.

Yläpaarteen nurjahdustuenta

Ristikon sisäsauvojen ja mahdollisen vaakaorren nurjahdustuennan lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös yläpaarteen nurjahdustuentaväliin (käytännössä ruodejako).  Esimerkiksi jos katon päälle tehdään poikkiharja, tulee ruoteet viedä läpi asti myös piiloon jäävällä osalla. Ristikon rakennesuunnitelmassa on ilmoitettu yläpaarteen nurjahdustuentaväli.


Yleisimmät asennusvirheet nurjahdustuennoissa

Suurin syy nurjahdustuentojen puutteellisuuteen on se, että käsite ”nurjahdustuenta” on ymmärretty väärin.  Yleinen väärä luulo on että ristikon sauvojen nurjahdustuenta on tarkoitettu estämään ristikoiden ”kaatuminen”. Usein nurjahdustuentalaudat on asennettu sauvoihin joissa ne näyttävät ristikoiden pystyssä pysymisen kannalta sopivimpana. Tästä ei ole haittaa, mutta ne ristikon sauvat joihin nurjahdustuennat on suunnitelmassa määrätty, saattavat jäädä ilman nurjahdustuentaa. Erityistä huomioita nurjahdustuentoihin tulee kiinnittää silloin, kun kyseessä on pitkä jänneväli ja kuljetuskorkeuden vuoksi katkaistu erillinen harjaosa (vaakaorren nurjahdustuenta!).

Koko kattorakenteen pystyssä pysyminen hoidetaan erillisen vesikaton jäykistyssuunnitelman mukaisesti ja siitä vastaa kohteen päärakennesuunnittelija.Katon / rakennuksen kokonaisjäykistys

Kuten edellä mainittiin, usein virheellisesti luullaan että nurjahdustuenta ja katon kokonaisjäykistys tarkoittavat samaa asiaa. Katon osalta kokonaisjäykistys voidaan tehdä esim. jäykisteristikoilla tai paikalla rakennettavilla jäykistävillä rakenteilla.

Rakennuksen kokonaisjäykistyksessä huolehditaan siitä, että rakennuksen vaakasuuntaiset kuormat, esim. tuulikuorma, viedään hallitusti perustuksille. Rakennuksen kokonaisjäykistykseen sisältyy kaikki rakennuksen osat: katto, ulkoseinät, mahdolliset jäykistävät seinät, tuulipilarit, perustukset jne. Yksinkertaisesti voisi sanoa, että rakennuksen kokonaisjäykistyksen avulla rakennus pysyy kokonaisuutena pystyssä.