Yleistietoa naulalevyrakenteista

Naulalevyrakenteiset kannattajat voidaan jakaa pääasiassa seuraaviin luokkiin: Harjaristikot (käyttöullakolla ja ilman), saksiristikot, pulpettiristikot, aumaristikot, kehät, vaarnapalkit, kattopukit, välipohjapalkit. Käytännössä erilaisia muotoja voidaan tehdä lähes rajattomasti, kunhan rakenteella on sopivasti korkeutta ja se on laskennallisesti toteutuskelpoinen.

Kun kyseessä on hyvin pitkän jännevälin ristikko on suositeltavaa käyttää päämittoja, jotka ovat suunnittelun, kuljetuksen ja työmaan kannalta optimaalisimmat. Näin saadaan kokonaisuutena edullinen ja ominaisuuksiltaan hyvä katto.

Valitettavan usein pitkissä ristikoissa perusteena ulkomitoille on yksinomaan mahdollisimman jyrkkä katto ja tässä mennään vikaan: ristikon ylisuuresta korkeudesta johtuen työmaalla tehtäviä nurjahdustukia tulee väistämättä huomattavan paljon (pitkiä puristussauvoja) ja kuljetuskorkeuden vuoksi harjaosa on tehtävä irrallisena. Irrallisen harjaosan liittäminen työmaalla on pitkissä ristikoissa työlästä, koska mm. ristikon vaakaorren nurjahdustuennasta tulee melko massiivinen. Tästä johtuen pyrimme aina kuljettamaan korkeatkin ristikot yhtenä kappaleena työmaalle vaikka se vaatisi erikoiskuljetuksen.

Jos olet vasta suunnittelemassa hyvin pitkien ristikoiden käyttämistä, kannattaakin jo hyvissä ajoin tiedustella minkälaiset ristikon mitat olisivat kokonaisuutena parhaat.

Asiat jotka tulee huomioida jo tilausvaiheessa.

- rakenteita ei saa katkoa kuin rakennesuunnitelmissa esitetyistä kohdista ja katkaisun tarve pitää huomioida ETUKÄTEEN.

- tukivaihtoehdot on ehdottomat, merkittyjä tukia ei saa jättää pois.

- lisätuet, joita ei ole huomioitu rakennesuunnittelussa, ovat rakenteelle haitaksi, eivät eduksi.

- paikalla tehtävät vahvistukset ristikoiden kylkiin voivat vaikuttaa rakenteen erilaiseen painumiseen verrattuna muihin ristikoihin, mikäli vahvistuksia ei ole etukäteen suunniteltu.

- annettuja ristikkoetäisyyksiä ei saa ylittää. Ainoastaan, jos esimerkiksi savupiipusta johtuva pitempi väli on kompensoitu lyhyemmällä välillä viereisissä ristikoissa, tämä on mahdollista.