Ristikkotyypit ja niiden ominaisuudet

Periaatteessa kattoristikoita voi olla lähes minkä muotoisia tahansa. Tässä osiossa lyhyet kuvaukset yleisimmistä ristikkotyypeistä. Huom. Valmistamme myös P2-paloluokan vaatimukset täyttäviä kattoristikoita pitkilläkin jänneväleillä.

Harjaristikko

Harjaristikko on eniten käytetty ristikkomalli kaikkiin rakennustyyppeihin. Harjaristikko on paras vaihtoehto myös pitkiin jänneväleihin, joka voi olla maksimissaan 25m. Asuinrakennuksissa suosittelemme k/k 900 jakoa. Harjaristikkoon on mahdollista tehdä myös käyttöullakko, joka on tavaran varastointiin tarkoitettu tila. Käyttöullakkoristikossa ullakon muoto tehdään ristikon sisäsauvojen avulla.

Saksiristikko

Saksiristikko on omakotitalojen oleskelutiloissa ja tuotantorakennuksissa paljon käytetty malli, kun halutaan normaalia korkeampi sisäkorkeus. Rakenteellisesti saksiristikko vaatii suuremman tukikorkeuden kuin tavallinen harjaristikko. Alapaarre voi olla 2-tai 3-osainen.

Pulpettiristikko

Pulpettiristikko käytetään silloin, kun katon halutaan kaatavan vain toiselle puolelle. Pulpettiristikkoa käytetään usein myös leveissä rakennuksissa, joissa on keskellä kantava linja, muodostamaan harjaristikko. Esim. 18 metrin pulpettiristikot limitetään molemmilta puolilta keskituen päälle ja näin saadaan muodostetua 36 metriä leveä rakennus harjaristikon muodolla. Näin myös ristikon käsittely ja asennus helpompaa verrattuna yhteen todella pitkään ristikkoon. Pulpettiristikossa alapaarre voi olla nouseva tarvittaessa.

Kehä

Kehärakennetta käytetään 1 ,5-kerroksisissa asuinrakennuksissa. Suositeltava k-jako on 900 mm. Kehän mittojen toteutuskelpoisuus riippuu monesta eri tekijästä kuten kaltevuudesta, kehän korkeudesta ja kuormista. Tästä johtuen yksiselitteistä ohjetta kehän yleispätevään mitoitukseen on vaikea tehdä. Päämitat täytyy määrittää tapauskohtaisesti. Kehässä on usein haasteellisin asia alapaarteen taipuman aisoissa pitäminen. Tästä johtuen 1,5-kerroksisissa rakennuksissa tulisi aina olla vähintään yksi kantava väliseinä/palkkilinja huonetilan alueella välipohjaa kannattamassa. Kantavien linjojen keskinäinen etäisyys tulisi olla noin maksimissaan noin 5100 mm:ä. Tätä suurempien jännevälien toteutuskelpoisuus täytyy tutkia tapauskohtaisesti. Kehän alapaarteen taipumaa voidaan lieventää lisäämällä kehien väleihin 1-2 kpl välipohjapalkkia.


Edullisin kehärakenne saadaan kun reunoille jää riittävä tila diagonaalisauvoille ja välipohjan/alapaarteen tuenta on riittävä.

Mikäli huonetila halutaan käyttöön koko rakennuksen leveydeltä (ei tilaa reunasauvoille), täytyy yläpohjalle saada kannatus harjapalkin tai ylös asti ulottuvien kantavien seinälinjojen avulla. Tällöin kannattaa harkita katon ja välipohjan tekemistä vaarnapalkein sekä välipohjapalkein. Minimissään sauvatilan leveys reunalla ilman harjapalkkia onnistuu noin 296-396 mm, mutta tämä riippuu paljon kehän muista mitoista, joten asia on tarkistettava tapauskohtaisesti.

Päistäkantavalla kehällä (ei välitukia)pääsee noin 3500 mm - 4000 mm leveään huonetilaan suhteellisen helposti, jos värähtelymitoitusta ei tarvitse tehdä.

Usein 1,5-kerroksisissa taloissa on poikkiharja + parveke. Poikkiharjan toteutus täytyy suunnitella aina tapauskohtaisesti. Poikkiharjan tukeminen suoraan välipohjan päältä työmaalla, tuennoista välittämättä ei ole oikea toteutustapa.

Jos haluat varastoullakon, mutta myös mahdollisesti tulevaisuudessa muuttaa sen asuintilaksi, kehäristikko on ainoa ratkaisu.

Vaarnapalkki

Vaarnapalkki valmistetaan liittämällä 2-3 leveää puuta toisiinsa naulalevyjen avulla. Usein vaarnapalkkeja käytetään silloin kun halutaan yläkerta koko leveydeltä käyttöön. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että vaarnapalkit limitetään harjapalkin päälle molemmin puolin ja näin muodostuu yläpohjan muoto. Välipohja tehdään tällöin välipohjapalkeilla. Vaakasuorana rakenteena vaarnapalkkia käytetään usein välipohjapalkkina, kun halutaan päästä hieman normaalia suurempiin jänneväleihin.

Välipohjapalkki

Välipohjapalkkia käytetään muodostamaan välipohja tai se toimii osana välipohjaa kehien alapaarteiden apuna. K-jakona kätetään yleisimmin k400-k600 jakoja. Välipohjapalkki valmistetaan 198 mm tai 223 mm korkeasta puusta (paksuus 42 mm tai 48 mm). Välipalkki vaatii vähintään kolme tukea normaaleilla runkoleveyksillä (ulkoseinät + välituki).

vp.jpg